Хореографічний гурток "Батерфляй"

керівник - Голікова Марина Юріївна

Метою гуртка є формування і розвиток творчих здібностей дітей, збагаченні їх емоційного та естетичного досвіду, формування ціннісних орієнтирів,задоволення потреб у творчій самореалізації, духовно-естетичному самовдосконаленні.
На заняттях діти можуть ознайомитися з різними видами хореографічного мистецтва, навчитися прийомам самостійної та колективної роботи, самоконтролю та взаємоконтролю. Розширити і збагатити художньо-естетичний та емоційно-естетичний досвід, розвинути хореографічні, музично-ритмічні, фізичні та творчі здібності. Розвинути увагу, уяву, фантазію, спостережливість, пам’ять, волю, художньо-образне мислення, розвинути активність і самостійність спілкування.
Заняття хореографією допомагають виховувати художні інтереси, смаки, духовні та морально-ціннісні орієнтири, потребу у художньо-творчій самореалізації та самовдосконаленні; формувати загальну культуру особистості дитини, культуру поведінки та спілкування; формувати почуття відповідальності, працьовитості, вміння працювати в колективі.

З А Н Я Т Т Я Б Е З К О Ш Т О В Н І !