«Довкілля крізь призму англійської мови»

(працює за базі Миколаївської ЗОШ №17, №34, №25)

Керівник гуртка: Суліма Аліна Геннадіївна

Девіз гуртка: “Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина”.


Головна мета навчання іноземної мови полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.

Основними комунікативними завданнями є: уміння здійснювати усномовленнєве спілкування, навички письма, вміння самостійної роботи, робота в групі.
В гуртку навчаються діти віком від 6 до 10 років.
Для досягнення поставлених завдань використовуються наступні методи та прийоми: дидактичні ігри (навчальні, лінгвістичні, комунікативні, рольові), дискусії, бесіди, метод проектів, використання ІКТ, використання відео-, аудіоматеріалів, вікторини, конкурси, пісні та вірші англійською мовою та ін.