«Історичне краєзнавство»

керівник: Осадча Катерина Григорівна

   Головною метою гуртка «Історичне краєзнавство» є всебічний та гармонійний розвиток дитини, розширення її кругозору, розвиток навичок з пошуково- дослідницької та просвітницької діяльності, вдосконалення моральних та духовних якостей.

      Відповідно до поставленої мети було визначено основні завдання:

- не дублюючи шкільну програму, логічно доповнити її, розширюючи і поглиблюючи знання з історії рідного краю, поглянути на минуле міста Миколаєва через призму повсякденного життя городян;

-ознайомити учнів з методами збору краєзнавчого матеріалу, виконання простих наукових досліджень;

- вдосконалити навички з самостійної пошукової діяльності в бібліотеках, музеях та архівах міста, вміння узагальнювати та систематизувати краєзнавчий матеріал;

- розвивати та закріплювати отримані в школі навички роботи з картою, документами, архівними матеріалами та мемуарною літературою;

- підготувати гуртківців до виступів на різноманітних краєзнавчих конкурсах, конференціях, круглих столах;

- вдосконалювати навички самостійної пошуково-дослідницької роботи;

- сприяти вдосконаленню учнями навичок проведення тематичних екскурсій та популяризації знань з історії нашого краю під час проведення історико-краєзнавчих акцій;

- виховувати почуття поваги до минулого свого краю, розуміння бережливого ставлення до пам’яток історії та культури, усвідомлення своєї відповідальності за майбутнє Миколаївщини;

- привернути увагу до проблеми малої історії, збереження пам’яток історії та культури, навчити цінувати історичні традиції свого народу; виховувати повагу до власної історії.

     Робота гуртка «Історичне краєзнавство» здійснюється в двох напрямах:

1) теоретичному (бесіди, лекції, доповіді, конференції, вікторини самостійна робота, тощо);

2) практичному (екскурсії, походи, експедиції, змагання, навчально-тренувальні збори, тощо.