На допомогу молодому керівнику гуртка

Підготовка до заняття

По тематичному плануванню визначити місце заняття в системі занять по темі, його основний зміст.

Визначити, які знання і вміння вихованці повинні отримати на занятті.

Визначити мету заняття.
Виховну: які завдання виховання будуть вирішуватись (формування світоглядних ідей, екологічної культури, здорового способу життя, патріотичного виховання);
Навчальну: які знання (уявлення, загальні і одиночні поняття, закономірності) і вміння будуть формуватися чи удосконалюватися ;
Розвиваючу: якими прийомами роботи будуть оволодівати ваші вихованці, яка творча діяльність передбачається.

Виходячи із мети заняття, визначити зміст і послідовність викладення матеріалу.
♦ виділити основні ідеї і поняття заняття в тому числі матеріал виховного значення;
♦ намітити послідовність вивчення питань теми і час необхідний для розкриття кожного з них;
♦ визначити, які цікаві факти діти узнають на занятті;
♦ підібрати необхідні засоби навчання;
♦ скласти план навчання:- тема заняття гуртка;
- мета заняття;
- обладнання;
- тип заняття;
- схематичний запис заняття;
- завдання.
Заняття закінчено. Не забудьте проаналізувати його, оцінити свої дії, успіхи і невдачі вихованців.