Робота з обдарованими дітьми

    Будинок дитячої та юнацької творчості Заводського району— це передусім творче середовище, де формується творча особистість, розкриття обдарувань якої збагатить сусільство. І в даному контексті на перший план виходить організація роботи з обдарованими дітьми, головною метою якої є створення умов для формування високоінтелігентної, активної творчої особистості.

    Обдаровані вихованці постійно залучені до освітнього процесу через участь в різноманітних конкурсах, змаганнях, конференціях, тощо.

    Мережа гуртків  туристсько- краєзнавчого, декоративно – ужиткового та художньо - естетичного відділів дають можливість урізноманітнити види інтелектуальної та творчої діяльності та збільшити мотиваційний компонент роботи з обдарованою молоддю.

Визначення обдарованості вихованців в художньо-естетичному відділі

    Мистецтво має унікальні можливості впливу на людину, тому художньо-естетичне виховання потрібно розглядати не лише як процес набуття художніх знань і вмінь, а, насамперед, як універсальний засіб особистісного розвитку дітей на основі виявлення індивідуальних здібностей, різнобічних естетичних потреб та інтересів.

    Прояви творчих здібностей варіюють від великих і яскравих талантів до скромних і малопомітних, але суть творчого процесу однакова для усіх. Різниця – в конкретному матеріалі творчості, масштабах досягнень і їх громадської значущості.

    Головною метою виявлення обдарованості дітей в художньо-естетичному відділі є визначення творчих здібностей та нахилів учнів. Воно відбувається за такими критеріями:

Робота відділу ДУМ з обдарованими дітьми

    Серед пріоритетних напрямів роботи керівників гуртків відділу ДУМ є робота з обдарованими вихованцями, яка ґрунтується на диференційованому підході, що сприяє розширенню й поглибленню навиків та знань з декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва.

     Мета роботи з вихованцями – виявлення обдарованих дітей та створення умов для їх оптимального навчання та розвитку.

Організація творчого простору для обдарованих дітей

в гуртках туристсько-краєзнавчого відділу

    Проблема роботи з обдарованими дітьми є надзвичайно важливою на сучасному етапі розвитку педагогічної науки, коли значна увага приділяється урахуванню індивідуальних особливостей вихованця, а кінцевою метою є формування всебічно розвиненої творчої особистості.

    У туристсько-краєзнавчому відділі склалась система роботи з  обдарованими дітьми. Вона спрямована на розкриття їх творчого потенціалу, налаштування на досягнення успіху, урахування індивідуальних інтересів і можливостей, відтак передбачає взаємодію вихованців та керівника у пізнавальному процесі, взаємний обмін інформацією, застосування інтерактивних форм і методів.

    Важливим є урахування основних рис обдарованості: високого рівня мотивації, прагнення досягнути високих творчих результатів, здатність до продукування нового, а також задоволення потреби обдарованих учнів у поглибленому вивченні питань. Відтак, на заняттях перевага надається інтерактивним методам навчання та творчим і проблемним завданням, а також передбачає індивідуальну і групову роботу щодо підготовки науково-дослідницьких робіт та їх презентації, екскурсій, інтелектуальних ігор  тощо. Все це у сукупності сприяє формуванню середовища, сприятливого для розвитку обдарованої особистості.