Гурток "Cool english"

(English theatre club "Apple pie")

Керівник гуртка - Роік Марина Юріївна

Мета гуртка ‒ формування ключових компетентностей особистості засобами інтеграції іншомовного спілкування й театралізації.
Основні завдання полягають у формуванні та удосконаленні наступних компетентностей:
пізнавальної: оволодіння поняттями та знаннями мовознавчого базового матеріалу, розвиток мовної та мовленнєвої компетенції дітей, формування пізнавального інтересу до англомовного світу, ознайомлення з основними поняттями та знаннями театрального мистецтва, розширення кругозору дитини;
практичної: формування вмінь і навичок спілкування в іншомовному середовищі, набуття навичок виконання іншомовних пісень та віршів;
творчої: задоволення потреб особистості у творчій самореалізації, позитивний емоційний та інтелектуальний розвиток дитини, формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння основами театрального мистецтва;
соціальної: виховання зацікавленості та поваги до звичаїв, традицій, культури англомовного світу, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери (доброзичливе ставлення до людей з іншого середовища, бережливе ставлення до навколишнього світу, старанність, лідерські якості, толерантність).