Туристсько- краєзнавчий гурток

(гурток працює на базі Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №52)

Керівник гуртка – Ткаченко Марія Володимирівна


                   Особливу роль у вихованні учнівської молоді посідає туристсько-краєзнавча діяльність. Туризм і краєзнавство сприяють розвитку творчих рис характеру: цілеспрямованості, ініціативності, самостійності, мужності, формує та розвиває інтелектуальні здібності, зміцнює здоров`я, виховує взаємодопомогу.

Туристські походи, змагання, краєзнавчі експедиції, операції, екскурсії, конкурси є важливих засобом формування в підростаючого покоління національної свідомості, любові до рідного краю, його природи, історико-культурної спадщини, виховання патріотизму.

Метою туристсько-краєзнавчого гуртка є:

* оволодіння вихованцями базовими знаннями, вміннями та навичками з техніки туризму, історичного, географічного, етнографічного краєзнавства;

                   * ознайомлення зі становленням, джерелами краєзнавства, методикою краєзнавчих досліджень і збиранням краєзнавчих матеріалів;

* набуття навичок краєзнавчих досліджень;

 * підготовка до участі в ступеневих походах, краєзнавчих експедиціях, змаганнях з туристського багатоборства, масових заходах з краєзнавства.